Högst meritvärde i kommunen för Nordic International School Norrköping våren 2021

pressrelease

2021-06-18, 07:19

Årets avgångselever vid Nordic International School Norrköping nådde högst meritvärde i Norrköpings kommun våren 2021*. Betygsutfallet för avgångseleverna våren 2021 vid Nordic International School Norrköping är med 279,9 poäng en bra bit högre än genomsnittet för hela Norrköpings kommun som var 225,3 poäng (våren 2019 enligt senast tillgängliga officiella statistik från Skolverket).

Av eleverna i årets avgångsklass gick 98 procent ut med behörighet till gymnasiet, vilket är näst bäst i kommunen och en bra bit över kommunsnittet på 80,8 procent och genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019).

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen 84,3 procent, vilket kan jämföras med kommunens genomsnitt på 73,5 procent och genomsnittet i riket på 76,1 procent (2020).

– Jag är väldigt stolt över att årets avgångselever nått så fina studieresultat, särskilt som läsåret 2020/21 i hög grad präglats av den pågående pandemin, som inneburit stora utmaningar för oss alla på skolan, säger Mattias Liedholm, rektor vid Nordic International School Norrköping.

I Sverige som helhet var det genomsnittliga meritvärdet för grundskolans avgångselever 231,1 poäng och andelen med gymnasiebehörighet var 85,6 procent (2020).

*Jämförelser gjorda med senaste tillgängliga statistik från Skolverket, VT 2019.

Presskontakt

Mr Mattias Liedholm

Rektor Nordic International School Norrköping mattias.liedholm@nordicinternational.se 076-721 88 55