Mr Mattias Liedholm

”Ömsesidig respekt behövs för att kunna maximera inlärningsmöjligheterna”

Mr Mattias Liedholm tillträdde som rektor vid Nordic International School Norrköping inför höstterminen 2020.

– Det grundläggande problemet i svensk skola är bristen på respekt för varandra, säger Mr Mattias Liedholm. Att det i stort sett inte händer något med den som stör och förstör för sina kamrater.

Det var anledningen till att Mr Liedholm attraherades av Nordic-konceptet. Att det är ordning och reda. Och att det får konsekvenser om man gör fel – det händer något. Vårdnadshavarna kontaktas och tillsammans diskuterar man problemet. Utgångspunkten är att eleven gjort något hen inte borde och att det ska undvikas framöver.

– Hos oss handlar det inte om att det ska vara blicktyst i klassrummet. Men det måste finnas en respekt för andra om vi ska kunna maximera inlärningsmöjligheterna för alla, säger Mr Liedholm.


Mr Liedholm är stolt över sin skola som är en mångkulturell verksamhet med många elever som är födda utomlands eller med vårdnadshavare som invandrat. Han har också sett motsatsen i kommunala skolor där många utlandsfödda lett till konflikter och problem. Eller där lokala politiker i praktiken ökat segregationen genom underliga symbolbeslut som slöjförbud.

– Vi är verkligen en skola för alla, säger Mr Liedholm. Hos oss pratar man till varandra med respekt, man är stolta över sina religioners och kulturers högtider och man berättar om dem för varandra. Det gör att blandningen av elever med helt olika bakgrunder blir en tillgång och inte en belastning.

Namn: Mr Mattias Liedholm
Yrke: Rektor på Nordic International School Norrköping
Varför jobba på Nordic International School? Vi är en mångkulturell verksamhet, en skola som är till för alla.