För elever och vårdnadshavare

Elevhälsan

På Nordic International School har vi ett aktivt elevhälsoteam och teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet diskuterar varje vecka vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Kontakt

Ms Sarah Eklind

Specialpedagog
076-626 32 90

Ms Anela Sipic (Föräldraledig)

Skolsköterska

Ms Airi Nori

Skolsköterska
072-727 28 42

Ms Lisa Gustafsson

Kurator
070-838 51 81

Mr Gabriel Gonzalez

Specialpedagog
072-726 39 02

Ms Frida Gudjonsson

Specialpedagog
070-205 70 59

Ms Marie Lotz

Speciallärare