För elever och vårdnadshavare

Elevhälsan

På Nordic International School har vi ett aktivt elevhälsoteam och teamet arbetar för att stödja alla elever på skolan. Teamet diskuterar varje vecka vilka behov olika elever har och vilka åtgärder som ska införas. Teamet arbetar också förebyggande och främjande med skolans Likabehandlingsplan.

Kontakt

Ms Lisa Gustafsson

Kurator
070-838 51 81

Ms Frida Gudjonsson

Socialpedagog
070-205 70 59
Ms Elin Dahlskog

Ms Elin Dahlskog

Speciallärare