För elever och vårdnadshavare

Sjukanmälan

En sjukanmälan ska alltid göras om eleven är sjuk och inte kan delta i undervisningen. En sjukanmälan ska göras varje dag eleven är frånvarande.

En omyndig elev får inte sjukanmäla sig själv. Du som vårdnadshavare kan sjukanmäla ditt barn via SchoolSoft förutsatt att du är registrerad användare.

Det går även bra att sjukanmäla genom att ringa oss på 073-636 09 96

SchoolSoft»