Vårt koncept

Undervisningsmetoder med stöd i forskning

Våra elever och vårdnadshavare har höga förväntningar på hur vi arbetar för att maximera varje elevs kunskapsutveckling och sociala förmågor. Hos oss ska all undervisning utgå från metoder som forskningen visar ger positiva effekter på elevernas kunskaper och färdigheter.

Så här arbetar vi

Det är inte av några ideologiska skäl som vi har valt att främja lärarledd undervisning, ordning och reda samt traditionella inlärningsmetoder, utan just för att forskningen tyder på att detta har positiva effekter på elevernas kunskapsresultat och betyg.

Lärarens roll

Läraren har en central roll på Nordic International School och vi är noga med vilka som får bli lärare hos oss. Här arbetar lärare som brinner för läraryrket och för att undervisa och hjälpa eleverna att utvecklas, kunskapsmässigt och socialt.

Läs mer»

Källförteckning och fotnoter