Högpresterande elever lyfter fram Nordic International School som en plattform för framgång

news

2024-03-26, 08:00

Nordic International School har blivit ett nav för talangfulla elever som strävar efter akademisk excellens och personlig utveckling. Genom en stimulerande miljö har skolan lyckats skapa en plattform där eleverna inte bara når sina mål utan också överträffar dem. Vi har intervjuat fem av våra högpresterande elever för att få en inblick i deras erfarenheter och hur Nordic har hjälpt dem.

Tiancheng Li, en niondeklassare som bland annat gått till final i matematiktävlingen Pythagoras Quest två år i rad, betonar den höga standarden på undervisning och stödet han har fått från lärarna. ”Lärarna här är bra och duktiga på att lära ut,” säger Li. ”De ger mig också mer och nytt material så jag kan utvecklas mer.” Hans ambition att bli läkare och studera vid Karolinska Institutet motiverar honom att sträva efter högsta möjliga prestation.

Omar Wehbeh, också i nionde klass, med ett meritvärde på 325, nämner betydelsen av en internationell profil och högkvalitativ undervisning. ”Det bästa är eleverna och lärarna,” säger Omar. ”Vi har många bra lärare som är duktiga på det de gör och att lära ut.” Hans mål är att bli fysiker och hans deltagande i internationella kunskapstävlingar visar hans strävan efter akademiska framsteg.

Suleman Mamar, en åttondeklassare med ett imponerande meritvärde på 337,5, prisar Nordic för dess koncept. ”Det passar mig väldigt bra, deras koncept att kämpa hårt för sina betyg och hur man behandlar andra är viktigt för mig,” säger Suleman. Hans ambition att bli matematiker visar hans passion för ämnet och hans vilja att utmärka sig positivt.

Victoria Ehlin, en sjätteklassare som blivit utsedd till Student of the month och fått Excellence award i både engelska och bild, framhäver Nordics konsekvenssystem och fokus på studiero. ”Det bästa är konsekvenssystemet för att det skapar mer ordning och reda,” säger Victoria. Hennes dröm om att bli modedesigner illustrerar hennes kreativitet och målmedvetenhet.

Nicolas Kwiek, en annan sjätteklassare som blivit utsedd till Student of the month, lyfter fram den lyhörda inställningen hos skolans personal. ”De lyssnar mycket på vad vi elever säger och inte bara att vi ska lyssna på dem,” säger Nicolas. Hans dröm är att bli programmerare och han ser fram emot att utforska ämnet mer i högstadiet.

Mr. Oscar Semb Sürüp, rektor på Nordic International School Norrköping, kommenterar skolans arbete och elevernas framgång: ”Vi är otroligt stolta över våra elever och den miljö vi har skapat här på Nordic. Genom att prioritera högkvalitativ undervisning och ett stödjande lärandeklimat, strävar vi efter att inspirera och utmana våra elever till att nå sin fulla potential och förbereda dem för framtidens utmaningar. Eller som vi brukar sammanfatta det, Work hard, be kind.”

Presskontakt

Oscar Semb Sürüp

Rektor, Nordic International School Norrköping oscar.semb@nordicinternational.se

Relaterat material