Nordic International School Norrköping

Nordic International School – en av Norrköpings största skolbyggnader

Över 1 800 barn står i kö till årskurs 4-9 vid Nordic International School Norrköping inför kommande år. Utifrån det kraftigt ökande intresset har skolan förberett sig för att växa ytterligare och påbörjade under sommaren 2021 en utbyggnad av skolans lokaler i Norrköpings industrilandskap. Ett våningsplan i den nya delen av skolan stod klart hösten 2021 och resterande delar planeras att tas i bruk hösten 2022. Enligt rektor Mr Mattias Liedholm innebär detta att skolan kommer kunna satsa ännu mer på sitt ledord, kvalitet.

Mr Liedholms framtidsvision är att Nordic International School ska fortsätta erbjuda samma högkvalitativa utbildning fast till ännu fler elever. Han tror att tillväxt är nödvändig för att skolan ska kunna fortsätta bli bättre.

– Vår skola kännetecknas av kvalitet och professionalism i lärarleden; men det är en utmaning att fortsätta i den riktningen om man som skola inte är lite större. Den nya byggnaden innebär att vi kan ha specialister inom våra olika ämnen. Vi går från att ha mellan- och högstadielärare till att ha ämneslärare och ämnesspecifika salar. Hur vi arbetar kommer också att skilja sig, vi kommer att införa huvudlärare i varje ämne som ska ha ansvar för att fortsätta utveckla undervisningen i sina ämnen.

Den nya byggnaden andas skolans koncept; ordning och reda samt dedikation till studier. Arkitekten bakom byggnationen, Gustav Lundström, arbetade själv som lärare i Storbritannien innan han flyttade hem till Sverige där han skolade om sig. Därifrån har han tagit med sig inspiration till nya Nordic International School Norrköping.

– Tre ord som enligt mig sammanfattar huset är identitet, historia och stolthet. Och på sätt och vis hänger de alla ihop. Byggnaden är en gammal fabrik med kopplingar till Norrköpings industriarv. Vi har försökt återinföra storheten i det arvet och samtidigt harmonisera med Nordic International School. Det här är en skola eleverna kan känna sig stolta att tillhöra och bygga en identitet runt, säger Gustav Lundström.

Fönster har förstorats och taken har höjts där det är möjligt. En grundtanke har varit att skapa en ljusare miljö där man intuitivt kan följa dagens skiftande ljusförhållanden. Dagsljus stimulerar på morgonen och skänker rofylldhet på kvällen. Ljusa behagliga lokaler skapar ett inre lugn och fokus som bidrar till mer energi vilket eleverna kan lägga på sina studier.

– Tittar man på privatskolor i Storbritannien så brukar de oftast söka sig till äldre lokaler som de sedan rustar upp invändigt utan att kompromissa byggnadens historia och karaktär. Det tänket tycker jag vi fått med oss i delar av det här projektet också.

Skolan ligger centralt i Norrköping och går enkelt att nå via spårvagn, tåg eller buss beroende på vilket håll man reser ifrån.

Klassrummen

Klassrumsfilosofin på Nordic International School är att det ska infinna sig ett lugn som möjliggör studiero.

Klassrummen, och nästan alla andra utrymmen på skolan, har textilmattor. Det sänker ljudnivån vilket också i längden skapar mindre distraktionsmoment. Det finns en kontinuitet i hur klassrummen är utformade. Alla klassrum, som inte är specialsalar, ser likadana ut för att eleverna intuitivt ska veta att det är studier som gäller. Samma färger, möblemang och teknik bidrar till detta.

En genomtänkt lärmiljö kan göra stor skillnad för elevernas kunskapsutveckling. Enligt oss kan små detaljer bidra till det stora hela. På Nordic International School Norrköping är till exempel stolarna i klassrummen speciellt utvalda för att eleverna ska kunna vända eller sitta sidledes på stolen och samtidigt ha en ergonomisk hållning. Eftersom eleverna förväntas sitta stilla och fokusera under en lektion ska de kunna byta sittställning för att behålla fokus.

“Vår filosofi angående klassrummen är att det ska finnas ett lugn överallt och en kontinuitet mellan skolans olika rum, med likadana möbler och samma färgskalor i inredningen. Vi vill få bort allt som stör inlärningen. I klassrummen ska eleverna kunna fokusera.”

  • Mr Mattias Liedholm: Rektor

Gemensamma utrymmen

För att eleverna ska ha studiero behöver de ha tillgång till studieplatser. Därför kommer den nya byggnaden att ha strategiskt utplacerade sittplatser runtom i skolan utanför klassrummen. Dessa studieplatser har konstruerats för att erbjuda variation och exempelvis används växter för att skärma av sittplatserna så att de som vill sitta själva och göra läxorna i skolan kan göra det, medan kompisgänget som vill prata eller spela kort kan göra det utan att störa.

Trygghet är en annan viktig ingrediens för studiero, därför har arkitekten arbetat med att skapa en öppen planlösning. Korridorerna är till exempel inte krokiga för att undvika att det skapas “rum i rum” fria från vuxennärvaro. Av samma anledning har lärarnas arbetsrum spridits ut på flera olika våningsplan för att öka lärarnas närvaro på olika ställen i skolan.

Nordic International Schools koncept ställer höga krav på eleverna. Därför är det nödvändigt att tydligt skilja på rast och lektionstid. För att ge eleverna möjlighet att ta tillvara på sina raster har skolan satsat på att rusta upp gemensamma utrymmen. Primärt för elever i årskurs 6 och uppåt har ett rum gjorts i ordning med playstation, sällskapsspel och pingisbord. Där kan eleverna umgås och skapa sociala kontakter över årskursgränserna.

För de yngre eleverna planeras uteplanen att genomgå en ombyggnation. Två fotbollsburar, stationära basketkorgar, klättervägg, bollplank och ett lugnare område för de som vill sitta mer avskilt är bara ett axplock av det som planeras.

Med höga förväntningar på eleverna att göra sitt bästa i klassrummet kommer också förståelsen för att barn är barn och att de ska ha möjlighet att underhålla sig på rasterna.

“På vår skola är ömsesidig respekt väldigt viktigt. Eftersom våra elever har anammat den utgångspunkten är vi inte oroliga över att investera i gemensamma utrymmen. Eleverna tar hand om sin skola.”

  • Mr Gabriel Gonzales: Socialpedagog

Idrottshallen

Nordic International School utvecklar skolan med utgångspunkt i forskning. Att rörelse bidrar till förbättrad koncentrationsförmåga är forskningen överens om, därför storsatsade skolan på förbättrade faciliteter för idrott och hälsa med helt nya idrottslokaler.

Idrottslokalerna är anpassade till olika behov som skolan har och kan även delas i tre för att kunna ha olika aktiviteter i olika delar. Placerad i anknytning till skolans utemiljö är det enkelt röra sig däremellan. Under rasterna kommer lokalerna att vara öppna och tillgängliga för flera olika lekar och aktiviteter. Visionen är att varje dag kunna erbjuda någon slags planerad rastaktivitet. Utbyggnaden ger även mer tid till idrott eftersom eleverna inte behöver transportera sig från skolbyggnaden till en annan för sina idrottslektioner.

De nya idrottslokalerna innebär också att skolan kommer att kunna satsa ännu mer på House-tävlingar. Elevernas Houses är en viktig del av skolan både för sammanhållningen men också för den kollegiala stämningen. Läs mer om Houses här.

 

“Vi är en studieinriktad skola men vi har förståelse för att barn behöver röra på sig. Speciellt dagens generation. Vi baserar vår undervisning på forskning och studier och där är forskningen väldigt klar över att barn som rör på sig också har lättare att fokusera. Oavsett vilken elev det är har vi som ambition att varje rast kunna erbjuda åtminstone en organiserad aktivitet.”

– Mr Gabriel Gonzales, Socialpedagog

Skolrestaurangen

Nordic International School Norrköpings matfilosofi handlar om att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas i klassrummet. Eleverna ska få näringsrik och hälsosam mat för att orka en heldag i skolan.

Alla elever på Nordic International School Norrköping har tillgång till en app som heter Mitt Käk där de en gång i veckan loggar in och beställer mat för kommande vecka. Varje dag finns fem olika alternativ att välja från. När alla elever har gjort sina beställningar skickas de till personalen i skolans restaurang som kan köpa in råvarorna och planera tillagningen för nästa veckas måltider. Genom denna metod äter eleverna mer och matsvinnet minskas drastiskt. Skolmatens fokus är att använda bra råvaror och laga nyttig mat.

“Sedan vi började med Mitt Käk finns det alltid något som eleverna vill äta och de behöver aldrig lämna skolrestaurangen utan att vara mätta. Eftersom vi med detta koncept vet vad, och hur mycket, eleverna ska äta på förhand behöver vi inte slösa pengar på att köpa för mycket mat som sen ingen äter. Genom att prioritera smartare kan vi nu istället köpa bättre råvaror, det gör maten godare men också nyttigare. Mitt mål är att eleverna ska kunna sitta i vår trevliga restaurangmiljö, titta ut genom våra stora fönster ut mot strömmen, äta ordentligt och verkligen kunna ladda upp för att sen ge järnet i klassrummet.”

– Magnus Küla, Kökschef

Biblioteket

Skolans nybyggda bibliotek är en plats som ska inspirera. Med en blandning av enskilda studieplatser och större ytor för grupparbeten är tanken att biblioteket ska spela en betydande roll för undervisningen.

Biblioteket är inrett för att andas studier. Rikligt med växter kombinerat med mörkare trämöbler och läslampor ska biblioteket vara ett utrymme där eleverna kan förkovra sig i litteratur och vara en miljö som inspirerar till läsning. Skolan har köpt både underhållningsböcker från varierade genrer men också en samling facklitteratur. Elever som i sin undervisning stöter på något som väcker ett intresse ska ha möjligheten att i skolans bibliotek fördjupa sig i ämnet.

För en studieinriktad skola som Nordic International School har biblioteket en stor betydelse. Visionen är att det ska vara ett tillgängligt utrymme både under raster och efter skolan, så att elever som kan ha svårt att finna ro hemma ska ha biblioteket som en tillflyktsort.

Skolans internationella profil är en anledning till att det även har köpts in litteratur på flera olika språk. Eftersom en stor del av undervisningen sker på engelska finns självklart engelsk litteratur, men för internationella elever har skolan gjort en satsning på att också kunna erbjuda dem litteratur på olika modersmål.

“Biblioteket ska inspirera till läsning och vara en plats där man kan söka kunskap. Vi har försökt skapa en harmonisk miljö där man ska känna ett lugn. Biblioteket kommer att bli en betydande del av undervisningen och en källa för eleverna att läsa mer om ämnen som intresserar dem.”

  • Ms Malin Tornell Wennström: Biträdande rektor