Nordic International School – en av Norrköpings största skolbyggnader

news

2021-10-20, 15:31

Över 1 800 barn står i kö till årskurs 4-9 vid Nordic International School Norrköping inför kommande år. Utifrån det kraftigt ökande intresset har skolan förberett sig för att växa ytterligare och påbörjade under sommaren 2021 en utbyggnad av skolans lokaler i Norrköpings industrilandskap. Ett våningsplan i den nya delen av skolan stod klart hösten 2021 och resterande delar planeras att tas i bruk hösten 2022.

Enligt rektor Mr Mattias Liedholm innebär detta att skolan kommer kunna satsa ännu mer på sitt ledord, kvalitet.

– Vår skola kännetecknas av kvalitet och professionalism i lärarleden; men det är en utmaning att fortsätta i den riktningen om man som skola inte är lite större. Den nya byggnaden innebär att vi kan ha specialister inom våra olika ämnen. Vi går från att ha mellan- och högstadielärare till att ha ämneslärare och ämnesspecifika salar, berättar Mr Liedholm.

Klassrumsfilosofin på Nordic International School är att det ska infinna sig ett lugn som möjliggör studiero. Klassrummen, och nästan alla andra utrymmen på skolan, har textilmattor. Det sänker ljudnivån vilket också i längden skapar mindre distraktionsmoment. Stolarna i klassrummen är speciellt utvalda för att eleverna ska kunna vända eller sitta sidledes på stolen och samtidigt ha en ergonomisk hållning. Eftersom eleverna förväntas sitta stilla och fokusera under en lektion ska de kunna byta sittställning för att behålla fokus.

– Det ska finnas ett lugn överallt och en kontinuitet mellan skolans olika rum, med likadana möbler och samma färgskalor i inredningen. Vi vill få bort allt som stör inlärningen. I klassrummen ska eleverna kunna fokusera, säger Mr Liedholm.

Skolans nybyggda bibliotek är en plats som ska inspirera. Med en blandning av enskilda studieplatser och större ytor för grupparbeten är tanken att biblioteket ska spela en betydande roll för undervisningen.

– Visionen är att det ska vara ett tillgängligt utrymme både under raster och efter skolan, så att elever som kan ha svårt att finna ro hemma ska ha biblioteket som en tillflyktsort, menar Mr Liedholm.

    Nordic International School utvecklar skolan med utgångspunkt i forskning. Att rörelse bidrar till förbättrad koncentrationsförmåga är forskningen överens om, därför har skolan i Norrköping satsat på förbättrade faciliteter för idrott och hälsa. De nya idrottslokalerna är anpassade till olika behov som skolan har och kan även delas i tre för att kunna ha olika aktiviteter i olika delar. Idrottslokalerna är placerade i anknytning till skolans utemiljö så att det är enkelt att röra sig däremellan.

    Läs mer om Nordic Norrköpings lokaler här på vår hemsida

    Presskontakt

    Relaterat material